Colofon

Volgens § 5 TMG:

hotel-ami.de GmbH
Handelsstraße 2
69214 Eppelheim/Heidelberg

Vertegenwoordigd door:

Herr Bernhard Schädlich

Contact:

Telefoon: +49 6221 75920-0
Fax: +49 6221 75 920-130
E-Mail: info@hotel-ami.de


Als u ons iets wilt mededelen, kunt u ons contactformulier gebruiken:
Contactformulier

Registerinschrijving:

Register-gerecht: Amtsgericht Mannheim
Registernummer: HRB 336398
Ressort van het bevoegde gerecht: Heidelberg

Omzetbelasting-identificatienummer

Omzetbelasting-identificatienummer
volgens art. 27a Wet op de Omzetbelasting: DE 202989375

Verplichte inormatie op grond van de verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees parlement en raad

Link naar de startpagina van de instantie voor online-consumentengeschillenbeslechting van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Voor eerste vragen mbt geschillenbeslechting staan we graag ter beschikking onder: info@hotel-ami.de

Haftung für Inhalte

Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.

Haftung für Links

Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.

Auteursrechten

Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.

Gegevensbescherming

Verantwoordelijke instantie in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming, met name de EU-basisverordening voor gegevensbescherming (DSGVO), is:

hotel-ami.de GmbH
Handelsstr. 2
69214 Eppelheim Duitsland

Tel .: 06221-759200
E-mail: info@hotel-ami.de
Website: www.hotel-ami.com

Je beïnvloede rechten

U kunt altijd de volgende rechten uitoefenen onder de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming:

 • Informatie over uw opgeslagen gegevens en de verwerking daarvan,
 • Correctie van onjuiste persoonlijke gegevens,
 • Verwijdering van uw gegevens die bij ons zijn opgeslagen,
 • Beperking van gegevensverwerking, als we uw gegevens nog niet mogen verwijderen vanwege wettelijke verplichtingen,
 • Bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens bij ons en
 • Dataportabiliteit, als u toestemming hebt gegeven voor de gegevensverwerking of een contract met ons hebt ondertekend.

Als u ons uw toestemming hebt gegeven, kunt u deze op elk gewenst moment intrekken met effect voor de toekomst.

U kunt altijd een klacht indienen bij de regulator die voor u verantwoordelijk is. Uw bevoegde toezichthoudende instantie is afhankelijk van de staat van uw woonplaats, werk of vermeende inbreuk.

Doeleinden van gegevensverwerking door de verantwoordelijke instantie en derden

We verwerken uw persoonlijke gegevens alleen voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden vermeld. Een overdracht van uw persoonlijke gegevens aan derden voor andere dan de genoemde doeleinden vindt niet plaats. We zullen uw persoonlijke gegevens alleen met derden delen als:

 • U hebt uw uitdrukkelijke toestemming gegeven
 • verwerking is vereist om een ??contract met u af te sluiten,
 • verwerking is vereist om aan een wettelijke verplichting te voldoen

verwerking is noodzakelijk om legitieme belangen te beschermen en er is geen reden om aan te nemen dat u een bovenmatig gerechtvaardigd belang heeft bij het niet vrijgeven van uw informatie.

Verwijderen of blokkeren van de gegevens

We houden ons aan de principes van gegevensvermijding en gegevenseconomie. Daarom slaan we uw persoonlijke gegevens alleen op zolang dit nodig is om de hier genoemde doeleinden te bereiken of zoals voorzien door de verschillende bewaartermijnen voorzien door de wet. Na beëindiging van het respectieve doel of het verstrijken van deze termijnen, zullen de overeenkomstige gegevens routinematig worden geblokkeerd en verwijderd in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

Algemene informatie verzamelen bij een bezoek aan onze website

Wanneer u onze website bezoekt, registreert een cookie automatisch informatie van algemene aard. Deze informatie (serverlogbestanden) omvat bijvoorbeeld het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetprovider en dergelijke. Dit is alleen informatie die geen conclusies over uw persoon toelaat.

Deze informatie is technisch noodzakelijk om inhoud van door u gevraagde webpagina's naar behoren te kunnen leveren en is verplicht bij het gebruik van internet. Ze worden met name verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Zorg voor een probleemloze verbinding met de site,
 • Zorgen voor een probleemloos gebruik van onze website,
 • Evaluatie van systeemveiligheid en -stabiliteit evenals
 • voor verdere administratieve doeleinden.

De verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op ons legitieme belang voor de bovengenoemde doeleinden voor het verzamelen van gegevens. We gebruiken uw gegevens niet om conclusies over u te trekken. De ontvanger van de gegevens is alleen de verantwoordelijke instantie en mogelijk de verwerker.

Anonieme informatie van deze aard kan door ons statistisch worden beoordeeld om onze website en de onderliggende technologie te optimaliseren.

Cookies

Volgen cookies & toestaan?

Net als veel andere websites gebruiken we ook zogenaamde 'cookies'. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden overgebracht van een websiteserver naar uw harde schijf. Dit geeft ons automatisch bepaalde gegevens, zoals IP-adres, gebruikte browser, besturingssysteem en uw verbinding met internet.

Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's te starten of om virussen naar een computer over te brengen. Op basis van de informatie in cookies kunnen we de navigatie vergemakkelijken en de juiste weergave van onze webpagina's mogelijk maken.

In geen geval zullen de door ons verzamelde gegevens openbaar worden gemaakt aan derden of zal er zonder uw toestemming een link naar persoonlijke gegevens worden gelegd.

Natuurlijk kunt u onze website ook zonder cookies bekijken. Internetbrowsers worden regelmatig ingesteld om cookies te accepteren. Over het algemeen kunt u het gebruik van cookies op elk moment uitschakelen via de instellingen van uw browser. Gebruik alstublieft de hulpfuncties van uw internetbrowser om uit te vinden hoe u deze instellingen kunt wijzigen. Houd er rekening mee dat sommige functies van onze website mogelijk niet werken als u het gebruik van cookies hebt uitgeschakeld.

Registratie op onze website

Wanneer u zich registreert voor het gebruik van onze persoonlijke services, wordt er wat persoonlijke informatie verzameld, zoals naam, adres, contact- en communicatie-informatie zoals telefoonnummer en e-mailadres. Als u bij ons bent geregistreerd, krijgt u alleen toegang tot inhoud en services die we aanbieden aan geregistreerde gebruikers. Geregistreerde gebruikers hebben ook de mogelijkheid om op elk moment de gegevens te wijzigen of te verwijderen die tijdens de registratie zijn opgegeven. Uiteraard verstrekken wij u ook op elk gewenst moment informatie over de persoonlijke gegevens die we over u bewaren. We kunnen deze op uw verzoek graag corrigeren of verwijderen, voor zover er geen wettelijke vereisten voor opslag zijn. Om contact met ons op te nemen, gebruikt u de contactgegevens die u vindt aan het einde van dit privacybeleid.

SSL-encryptie

Om de beveiliging van uw gegevens tijdens de overdracht te beschermen, gebruiken we de modernste coderingstechnieken (zoals SSL) via HTTPS.

nieuws

Op basis van uw uitdrukkelijk gegeven toestemming, zullen wij u regelmatig onze nieuwsbrief of vergelijkbare informatie per e-mail sturen naar uw opgegeven e-mailadres.

Het verzenden van uw e-mailadres is voldoende om de nieuwsbrief te ontvangen. Wanneer u zich aanmeldt om onze nieuwsbrief te ontvangen, worden de gegevens die u verstrekt uitsluitend voor dit doel gebruikt. Abonnees kunnen ook per e-mail op de hoogte worden gebracht van omstandigheden die van belang zijn voor de service of registratie (zoals wijzigingen in het aanbod van de nieuwsbrief of technische voorwaarden).

Voor een effectieve registratie hebben we een geldig e-mailadres nodig. Om te controleren of een aanvraag daadwerkelijk is gedaan door de eigenaar van een e-mailadres, gebruiken we de procedure "Dubbele opt-in". Hiertoe registreren we de volgorde van de nieuwsbrief, de verzending van een bevestigingsmail en de ontvangst van het gevraagde antwoord. Verdere gegevens worden niet verzameld. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de bezorging van de nieuwsbrief en worden niet doorgegeven aan derden.

U kunt uw toestemming voor de opslag van uw persoonlijke gegevens en het gebruik ervan voor de nieuwsbrief op elk gewenst moment intrekken. Elke nieuwsbrief heeft een link ernaar. Bovendien kunt u zich op elk gewenst moment rechtstreeks uitschrijven op deze website of ons uw verzoek meedelen via de contactoptie die wordt vermeld aan het einde van dit privacybeleid.

Contact

Als u vragen van welke aard dan ook heeft, neemt u dan contact met ons op per e-mail of via een contactformulier, geef ons uw toestemming om contact met ons op te nemen. Dit vereist de specificatie van een geldig e-mailadres. Dit dient voor de toewijzing van het verzoek en het daaropvolgende beantwoorden ervan. De specificatie van verdere gegevens is optioneel. De informatie die u verstrekt, wordt opgeslagen met het oog op de verwerking van het verzoek en voor mogelijke vervolgvragen. Na het invullen van uw verzoek worden persoonlijke gegevens automatisch verwijderd.

Google Analytics gebruiken

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (volgende: Google). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", dat wil zeggen tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen en waarmee u het gebruik van de website kunt analyseren. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Vanwege de activering van IP-anonimisering op deze websites, wordt uw IP-adres vooraf door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verstrekt als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

Het doel van gegevensverwerking is de evaluatie van het gebruik van de website en het samenstellen van rapporten over activiteiten op de website. Op basis van het gebruik van de website en internet, zullen andere gerelateerde diensten worden aangeboden. De verwerking is gebaseerd op het rechtmatige belang van de exploitant van de website.

U kunt de opslag van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet alle functies van deze website zo volledig mogelijk kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat de gegevens die zijn gegenereerd door de cookie en gerelateerd aan uw gebruik van de website (incl. Uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google, door het downloaden van de browser plug-in beschikbaar op de volgende link en installeer browser add-on voor Google Analytics Opt-code.

In aanvulling op of als alternatief voor de browser add-on, kunt u het volgen te voorkomen door Google Analytics op onze website door te klikken op de klik op deze link. Een opt-out cookie zal op uw apparaat worden geïnstalleerd. Dit voorkomt dat Google Analytics deze website en deze browser in de toekomst verzamelt, zolang de cookie maar in uw browser is geïnstalleerd.

Scriptbibliotheken (Google Webfonts) gebruiken

Om onze inhoud op een correcte en grafisch aantrekkelijke manier te presenteren, gebruiken we scriptbibliotheken en lettertypenbibliotheken op deze website. Zoals Google web fonts ( https://www.google.com/webfonts/ ). Google-weblettertypen worden overgebracht naar de cache van uw browser om meerdere keren laden te voorkomen. Als de browser geen Google Web-lettertypen ondersteunt of toegang verbiedt, wordt de inhoud weergegeven in een standaardlettertype.

De aanroep van scriptbibliotheken of lettertypenbibliotheken activeert automatisch een verbinding met de beheerder van de bibliotheek. Het is theoretisch mogelijk - maar momenteel ook onduidelijk of en voor welke doeleinden - dat exploitanten van dergelijke bibliotheken gegevens verzamelen.

Het privacybeleid van de bibliotheek operator Google, zie: https://www.google.com/policies/privacy/

Google Maps gebruiken

Deze website maakt gebruik van de Google Maps API om geografische informatie visueel weer te geven. Bij gebruik van Google Maps verzamelt, verwerkt en gebruikt Google ook gegevens over het gebruik van kaartfuncties door bezoekers. U kunt target="_blank" href="http://www.google.com/privacypolicy.html" rel="noopener"> code vinden in het privacybeleid van Google meer informatie over de verwerking van gegevens door Google. Daar kunt u ook uw persoonlijke privacy-instellingen wijzigen in het privacycentrum.

Voor gedetailleerde instructies om hun eigen gegevens met betrekking tot Google-producten doel beheren kan hier worden gevonden.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen, zodat deze altijd voldoet aan de huidige wettelijke eisen of in het privacybeleid wijzigingen in onze diensten uit te voeren, bijvoorbeeld, bij het introduceren van nieuwe services. Uw nieuwe bezoek is onderhevig aan het nieuwe privacybeleid.

Vraag de Privacy Officer

Als u vragen over privacy hebt, stuur ons dan een e-mail of gebruik maken van ons contact formulier.

Het privacybeleid is met de Privacy Verklaring generator van de actieve geest AG aangemaakt code.

We gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën op deze website om uw gebruik van onze websites te analyseren en te begrijpen.
Leer meer